יום שלישי, 14 באוקטובר 2008

תהילים 79,3

תהילים  79 פסוק 3
שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר

היינו מי שמקבל אור מקיף(סביב ירושלים) ו ירושלים זה אור פנימי
ואין קובר - היינו שזה לא חוזר אל הבורא האור - אז הוא נעלם ,מלשון - קברת - היינו דבר כזה עגול שהוא עושה סיבוב וחוזר לבורא

תהילים 79,2

תהילים 79 פסוק 2 
נתנו את-נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים בשר חסידיך לחיתו-ארץ:

היום ניגשתי לפצוציה  של חבר שלי ובעל פיצוציה איש דתי (חבר שלי) ,אמר לי : היום למדתי דבר חדש ,שאלתי אותו מה למדת ?
אמר לי למדתי ש תורה ומצוות שכרם אי-אפשר למכור ,אמר לי תורה זה של הקדוש ברוך הוא אסור לעשות בה מסחרה .
אמרתי לו אתה טועה. כתוב בתורה בפרקי אבות תעבדו את הבורא לא כמו עבדים שרוצים לקבל פרס אלא כעבדים שעובדים לא על -מנת לקבל פרס ואז אמרתי לו שאני נותן לו כל הזכויות של המצוות לעולם הבא .אחר-כך הלכתי ברחוב ובהתחלה חשבתי איך אני אחיה בלי זכויות שלי ,אבל אחרי זה הבנתי שכל מה ש יש לי בין בורא לביני זה כאן ועכשיו -ברגע שאני חי אז אני יודע שאני עם הבורא וכל העבר שלי לא רוצה ממנו כלום זה כבר נבלות לעוף השמיים - זה זכויות לעולם הבא ,ובשר חסידיך - זה שכר לעולם הזה - לא רוצה שום דבר מהעבר!!!