יום חמישי, 22 בינואר 2009

שיגעון ושגיאה לחשוב כךבחכמת הקבלה בעל הסולם כותב שהבורא רצה להיטיב לנבראיו ולכן ברא את האדם או את העולם ,והרי זה שיגעון ושגיאה 
לחשוב בצורה כזאת ,כי הרי ידוע שנקודה הכי פנימית היא השפעה טוטאלית והיא האהבה והנבראים אלה אברי הגוף והאדם צריך להיטיב עם עצמו מהפנימיות אל החוץ .