יום שבת, 20 בדצמבר 2008

דור המבול - מכתב לרבנים

שלום לכם רבנים ! הרי הבורא הוא בורא את המציאות יש מאין המוחלט !!! כבורא הוא מרגיש כמו אמא שמולידה את הבריאה - הילד שלה ! אז הבורא הוא או היא - נקבה אמא ! אתם אומרים שהבורא הוא גבר כי הוא משפיע ,אבל ההשפעה נולדת מתוך שמחה - זה לידה לכל דבר לכן הבורא היא נקבה! וכל הזמן אנו שומעים רב ,כבוד הרב ,וכו... ולא תפארת האמא ! והרבנים הגדולים שלכם מתנהגים כמו נקבות הפוכות הם לא מולידות אלא מקבלות את השפע - בושה וחרפה - הכל הפוך בעולם הזה ! כמו שאמרו על דור המבול שהאדמה הפכה את היוצרות - וזה מה ש אנחנו רואים היום ! בושה וחרפה על השקר של הרבנים !!!

יום שלישי, 11 בנובמבר 2008

פסול את התורה

ממילים של חיים שלמה המשיח :
כמו ש כתוב בתורה - פסול את הלוחות ,זאת אומרת שצריך לבטל את פעולת התורה ,כמו שאומרים מה ש בדרגה הזאת נס,
בדרגה הבאה - זה נורמה. זאת אומרת ש תורה בדרגה יותר גבוהה מבטלת תורה בדרגה יותר נמוכה.


יום שלישי, 14 באוקטובר 2008

תהילים 79,3

תהילים  79 פסוק 3
שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר

היינו מי שמקבל אור מקיף(סביב ירושלים) ו ירושלים זה אור פנימי
ואין קובר - היינו שזה לא חוזר אל הבורא האור - אז הוא נעלם ,מלשון - קברת - היינו דבר כזה עגול שהוא עושה סיבוב וחוזר לבורא

תהילים 79,2

תהילים 79 פסוק 2 
נתנו את-נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים בשר חסידיך לחיתו-ארץ:

היום ניגשתי לפצוציה  של חבר שלי ובעל פיצוציה איש דתי (חבר שלי) ,אמר לי : היום למדתי דבר חדש ,שאלתי אותו מה למדת ?
אמר לי למדתי ש תורה ומצוות שכרם אי-אפשר למכור ,אמר לי תורה זה של הקדוש ברוך הוא אסור לעשות בה מסחרה .
אמרתי לו אתה טועה. כתוב בתורה בפרקי אבות תעבדו את הבורא לא כמו עבדים שרוצים לקבל פרס אלא כעבדים שעובדים לא על -מנת לקבל פרס ואז אמרתי לו שאני נותן לו כל הזכויות של המצוות לעולם הבא .אחר-כך הלכתי ברחוב ובהתחלה חשבתי איך אני אחיה בלי זכויות שלי ,אבל אחרי זה הבנתי שכל מה ש יש לי בין בורא לביני זה כאן ועכשיו -ברגע שאני חי אז אני יודע שאני עם הבורא וכל העבר שלי לא רוצה ממנו כלום זה כבר נבלות לעוף השמיים - זה זכויות לעולם הבא ,ובשר חסידיך - זה שכר לעולם הזה - לא רוצה שום דבר מהעבר!!!

יום שבת, 27 בספטמבר 2008

רגע של אמת


היום דיברתי עם חבר שלי והוא שאל אותי האם אני באמת רוצה להדבק בבורא ? אני הסתכלתי עליו ככה שאני לא מבין אותו -ברור שאני רוצה כשמש !

ואחרי זה הלכתי ברחוב והבנתי שאני רוצה את החיבור עם הבורא לא בגלל פחד ,לא בגלל תענוגים אלא בגלל האהבה שמושרשת 
אצלינו בלב  - אהבה לבורא ,ואהבה זו היא והאמת אחד הם ,ואז עבר עלי המון אור ,כי זו היא האמת בלי קליפות ,בלי מסכים - 
אהבת הנברא אל הבורא -זה פשוט וזאת האמת -אין צורך בהסברים ! 

*תמונה -אמת בעיניים

איך קרנו פני משה


לפעמים רואים אנשים שפניהם קורנים אור ואז נזכרתי שאצל משה קרנו פניו ואז האור עבר דרך הפנים שלי  והבנתי איך קרנו פניו של משה ,היינו האור מתגלה כלפי חוץ לא רק כאור פנימי.

מבטו של השוטה הפנימי


נכנסתי לבית הכנסת ושמעתי איזה רב מדבר (מפטפט יותר נכון) הוא דיבר על התרועה תקיעה - לא יודע מה ,על השופר הקיצור 
כמה שניות צריך לתקוע וכל זה - ממש לא מעניין הקיצור , ברגע מסויים נמאס לי מהרכילות הזאת ושאלתי אותו מה משמעות השופר ,אמר לי כך ציוונו השם בתורה ויש בזה סודות גדולים אבל כך ציוונו השם זה הסוד הכי גדול - אמונה תמימה מה שנקרא אצל הדתיים וזה שאחראי על הבית הכנסת אמר שופר זה כדי שתתעורר - זה היה קרוב קצת יותר ללב ! אבל בית הכנסת לא שואלים על "יודע התעלומות"  אלא שואלים על איך ומה לעשות ,ואני אומר מה איכפת לי מה נעשה בחצר - זה רכילות שם וזהו 
אני שואל מי זה המלך ??? מה מהותו ??? ומה רצה להגיד לנו ???מה המסר ??? ומי יכול  להגיד למלך על המלך עצמו רק השוטה של המלך (אני מדבר על פנימיות) היינו רק השוטה שאצלו הכל מותר יכול להגיע לפנימיותו של המלך אל נשמתו!וכש אני יצאתי מבית הכנסת השוטה הפנימי נשאר בין השוטים כי לא קיבל את מה שליבו השתוקק אליו ,הלב נשאר קר ,והכאב נהיה יותר חזק - כי רק עבדו עליו על השוטה כי ראו שהוא שוטה - בן-אדם פשוט ,אז אפשר לעבוד עליו והוא רק התרגז על כל העולם ועכשיו שופך דינים על העולם - כי אין תשובה לשאלתיו התמימות והוא כמו אלמנה ויתום שהקב"ה אומר תנו להם את מבוקשם ואם לא תתנו אני אשמע את דמעותיהם ואשלח עליכם את הברד עם אש שבפנים,היינו הדינים! 
 ומי זה השוטה הגדול ביותר בעולם זה הוא המלך - הוא משפיע בלי גבול לבריאותיו בלי לבקש תמורה ,הלא זהו השוטה הגדול ביותר !

אליהו הנביא
הגיע אליהו הנביא לארץ ושולח את אורו לבדוק האם יש מישהו שיגיב על שופרו ?!
וזה מה שהוא ראה ,ננסה להעביר את מראה עיניו :

תחילת כל הגיע אליהו הנביא אל המתכנתים ,כי הם נמצאים בעבדות שהיא יותר גרועה מעבדות מצריים ,הם בוחרים בעבדות זו 
ועוד גאים בה !נותנים להם רכב ,אוכל בצהריים ובערב ,רק תעבדו וחס וחלילה תחשבו על משהו חוץ מעבודה ,תתרכזו בעבודה ,אתם עבדים שאוהבים את העבדות ,תראו את המוטיבציה שלכם !הגיע אליהו הנביא אל מתכנת ש יש לו דירה ,שני ילדים ,אישה אוטו מעבודה ויש לו את הדלק לאוטו שהוא מבזבז בשבת - והמתכנת חי ולא מבין כאילו הוא חי בסדר -יש הכל - אבל משהו חסר הוא לא מבין מה ,אבל הוא המום !הסתכל אליהו הנביא בליבו של מתכנת וראה שמתכנת מחפש את הטעם לחיים ואת האמת !וגם המתכנת זועק לגאולה מתוך העבודה הקשה !

הגיע אליהו הנביא אל המורים בבית הספר ,רואה שהם מלמדים דברים חיצוניים שאין להם ערך ,רואה שהם לא מלמדים את האדם להיות אדם ,ומרגישים הם מתוסכלים כי עושים משהו שאין לו חשיבות כל-כך ,ועמוק בתוך הלב המורים חושבים אילו הייתי יכול ללמד את הילדים משהו מאוד גדול אז הייתי באמת מסופק !ראה אליהו הנביא שגם המורים מחפשים את האמת ואת התוכן !

הגיע אליהו הנביא אל הכירורגים ואינסטלטורים וחשמלאים -ראה שאלו יותר מרוצים מהחיים כי הם עוזרים לאנשים אחרים 
הסתכל אליהו בתוך ליבם רואה שהם שואלים :אנו עוזרים לאנשים -זה טוב ,אבל בשביל מה אנחנו בעצמינו חיים ,וזה הכאיב להם נורא !ראה אליהו הנביא שגם אלו שואלים !

ניגש אליהו הנביא לנשים שמגדלות את הילדים ,ראה  שהן עייפות מכל העבודות בית ובתוך ליבם הן מבקשות גאולה מהעבודה הזו אבל זה חופש ממשהו ולא בשביל משהו ,עוד ראה שהן מגדלות ילדים ולא רואות בשביל מה ילדים יחיו ,קשה הרגיש אליהו הנביא על ליבו !

ניגש אליהו הנביא אל הדתיים ראה שהם לומדים תורה אבל לא מבינים אותה בכלל ואם תשאל אותם למה לומדים תורה -יגידו מיראת העונש או כי ככה אמר הרב ולא מתוך רצון הלב השלם ,אם תסביר להם שהתורה זה נתינה טוטאלית אז יברחו ממך במהירות האור ויעזבו את הדת כי אלו מחפשים אושר בעולם הבא ואם תשאל אותם מה עם פה ועכשיו אז ישובו ריקם ומיואשים 
מהחיים כי רק מתעסקים בקליפות - והכל חסר תוכן !

ניגש אליהו הנביא אל לומדי קבלה וראה שהם אנשים לא לשם שמיים כולם אלה חצי בחלוניות חצי ברוחניות ואין להם את הכח להכריע -אנשים חלשים אלה ,אבל לפחות מחפשים תוכן אבל אין להם חוש האמת עדיין ,ראה אליהו הנביא שכולם מבקשים את הגאולה והזמין את המשיח לבוא כי התמלאה הסעה ונהייתה גאולה בעולם !

יום שישי, 26 בספטמבר 2008

מישהו או אף אחד

התורה אומרת שיעקוב הלך מכות עם מישהו ,התורה לא מספרת עם מי אבל אנחנו יודעים שזה היה יהוה ,היינו הבורא הוא לא זה ולא זה אי אפשר להגדירו . כי הבורא יכול להיות כל דבר בפותנציה ,הוא סך הכל אור שיכול לתפוס צורה כלשהיא. הדבר המרכזי בבורא זה רצון לברוא ולמלא אחרים אבל אין לו מהות ,יש לו עצמות ,המהות היא מלובשת אחר-כך - היא המשמעות !

סקס,עושר,כבוד,להיות מפורסם,ידע,רוחניות

סקס שורשו בחיבור בין נשמות ,בזווג,בהתכללות
עושר שורשו בשפע כשהאדם לא רק ש מספיק לעצמו אלא גם יוצא מגדר עצמו ויכול להשפיע לאחרים 
כבוד שורשו בכבוד השם  ,שכל מה שעושה הבורא אפשר להתגאות בזה ,כי עשוי טוב
להיות מפורסם - שהבורא  מתפשט (השפעת אורו בכל מקום שקיים ) -היינו השפעה כלפי חוץ 
ידע - משהו פנימי ידע על הבורא עצמו 
רוחניות - מוסר ,היינו השפעה טוטאלית לזולתו בלי רצון לתמורה - ערך עליון 

איך בוכה הנשמההבכיה האמיתית היא על חוסר דבקות עם הבורא על זה שאתה לא יכול להיות כל הזמן עם הבורא !
בהתחלה אתה מתחיל לבכות בדמעות ממש ,אחרי זה אתה מתכנס בתוך עצמך ובוכה עם השכינה על הנשמה שלך שלא יכולה להתחבר - אין דמעות אבל אתה בוכה - בשקט ,הנקודה הפנימית בצער שלא באיחוד,שהמקדש שבלב עוד לא בנוי  !

כפרה ומחילה זה חובה


ראיתי מן דבר כזה ש כש האדם לא קיבל מחילה מ ה קב"ה אזי יש לו מחסום לעתיד כאילו הוא תלוי בין העולמות ולא יכול להגיע לשום דבר בחיים ,צריך לבקש מחילה על העבר ולקבל לעתיד לא לעשות את הדברים הרעים ואז הדרך פתוחה לאדם !

העומד להגבות גבוי דמי


פעם אחת עמדתי בחנות ובן אדם אחד התלונן על הדיינם של היום שרימו אותו ,ואז בירכתי אותו ,ואז הרגשתי איך דרכי עובר אור אליו !זה מה שנקרא העומד להגבות גבוי דמי !לוקחים אצלך במקום לא שואלים לא כלום  ,אמרת - תעשה !

חיי נצח קללה או ברכה


תחשבו לרגע שאתם חיים לנצח נניח בינתיים שאתם קיימים לנצח בגוף - זו בעיה נכון ,יש לקום בבקר וללכת לעבודה לנצח - זה כבר עינוי ,או יש לכם מחלה - תצטרכו לפתור אותה - כי אתם הרי חיים לנצח !או אולי אתם התחתנתם ולנצח - נראה לי זה יותר מדי !אז מה הייתם רוצים אם הייתם חיים לנצח נצחים ? בטח ,בטח אני מבין אתם רוצים תענוגים או לפחות חיים בלי סבל - לא זה משעמם ,אבל מאיפה לקחת את התענוגים - מתוך ההויה שלכם !אבל זה יגיעה ,מה לעשות אתם רוצים לחיות לנצח אז לעבודה ,יש לכולם מספיק - האין שופע ,רק צריך לתת לו לזרום - אז האם אתם באמת עכשיו רוצים חיי נצח ??? כן אנחנו רוצים !!! מדוע ?
כי אם נעלם ברגע אחד ,אז כל מה שהיינו קודם יהיה חסר משמעות ! מדוע אתם רוצים שיהיה משמעות ?כדי שנהיה מלאים בתוכן 
ו תענוג !כדי שנוכל להגיד שכדאי לחיות !אז קדימה לחיי נצח ,צריך רק החלטה שאתם באמת רוצים ואין לכם יאוש כלל ,אזי זה אפשרי ויום אחד העולם ישתנה והנצח יגיע עלינו ואלינו .אבל מה אם תדעו את הכל יהיה לכם משעמם לחיות לנצח -זה יהיה כבר אנחנו חיים כי אין לנו ברירה (להיות או לא להיות) ואם תשאלו אותנו אין לנו מה לעשות בחיים -זה מצב קשה !

דיין אמת


שמתי לב ש ההורים שלי אוהבים להסתקל בטלביזיה דיין פדרלי ,והתחלתי לחשוב מדוע זה קורה והגעתי למסקנה שהם בתת-מודע 
רוצים לברר את האמת ,כי האדם בטבעו תובע את האמת ,והאמת בהתחלה מוסתרת מאיתנו . ושמתי לב ש ברוסית מילה תובע ו מילה אמת זה מתוך אותו שורש .הבורא אומר "אהיה אשר אהיה"  במלים אחרות אני זה מה ש אני ,אין רמאות ,וכש יש דין בין צדדים רוצים ש האמת תצא לחוץ !ואיך אפשר לעשות כך שהאמת תתבהר ? בוא ניקח למשל מצוות "לא תגנב" מדוע לא טוב לגנוב 
? ואז נשאל את נקודת האמת ונראה שהאמת היא שהבורא מתייגע בבריאת העולם ואסור לגנוב ממנו בגלל שהוא מתייגע ,כך גם בין אדם לחבירו וכך גם בין אדם לעצמו שלא יעשה יותר מידי תנועה שלא יגנוב את זמן היגיעה של עצמו לשוא !כמו שכתוב אל תשחית זרע לבטלה היינו שלא תתיגע איפה שאין נתינת פירות כי היגיעה - היא הקדושה !מדוע כתוב לא תרצח ,ושוב פעם נסתקל באמת ונראה שהבורא רוצה לבנות עולם ואם אתה רוצה לרצוח זה הורס את העולם שהבורא רוצה לבנות - יש ניגוד אינטרסים !ואם לדוגמה תרצה לקנות דירה ותשלם עבורה במזומן -זו היא האמת הדירה שווה איקס כסף ,אבל אם אתה קונה עם משכנתא זה סוג של רמאות אתה קונה תענוג עכשיו ומשלם אחר-כך אז יוצא שאין לך מספיק כח כדי לכסות את הדירה !או לדוגמה אדם עובד בעבודה קשה ואין לו מספיק כח לתת כדי לעבוד ואז הוא נהיה חולה חס ושלום - זהו אין מספיק אהבה בנשמה כדי לכסות את היגיעה בעבודה .אז מובן לנו שהבורא נותן לנו רק ממה שיש לו ואם יתן ממה שאין לו אז כבר יצטרך להרוס את העולם ויכנס לחובות ,אמת זה לחיות לפי מה שיש! 

כח השומר והמתקיף

הלכתי בחוף הים וראיתי בעל ואשה ,והאשה מחזיקה ילד פעוט בידיים מחבקת אותו אליה .ואני הסתכלתי על האשה וראיתי איך שהיא חיבקה את הילד יותר חזק כאילו ראתה בי סכנה פותנציאלית ,והבנתי שמשפחה זה בעצם אתום שבמרכזו ילדים ומסביב ההורים וכש מישהו מתקרב מבחוץ אז האטום מתכווץ או אם כבר מישהו מנסה לפגוע בהם אז ההורים הולכים להתקפה ,בעיקר הכח הנותן - הבעל , ואם הבעל מפסיד בקרב אז האשה עוברת למנצח כאילו עוברת לאטום אחר וככה זה עובד!

משלם לשונאיו אל פניו להאבידו

דברים ז פסוקים ט,י
וידעת כי -יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר  הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצותו לאלף דור 
ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו,לא יאחר לשנאו אל-פניו ישלם - לו 

פירוש 
פה אנחנו רואים שמי שאוהב את הבורא הוא זה שימשיך לחיות - בר קיימא,והשונאים יאבדו ועוד הבורא משפיע אליהם 
שיעלם הרוע ,היינו שהאור מעלים את החושך ככה אני מבין את הפסוק הזה !שונאים של האדם אלה הם אברי הגוף של האדם 
אם לא תוכל שלושה ימים אז הגוף יתחיל לאכול את עצמו ,ואז יתגלה ה-יהוה  שבתוכך ואולי כבר כמעט ולא תצטרך אוכל 
כי האור שנברא יהיה מאכל לגוף -האור הוא - יהוה ואברי הגוף הם השונאים האוכלים את האור .להאבידו היינו את הרעב!

אהיה אשר אהיה

הבורא אומר "אהיה אשר אהיה" היינו אני אהיה מה שהישות שלי תגלה לי עכשיו אז למה אנו קוראים ספרים של אחרים בכלל 
כדי לראות את זה בתוכנו ואנו יכולים לראות את זה רק אם יש שייכות לנשמה שלנו מתוך מה שאנו קוראים . 

מה זה "אהיה אשר אהיה"  זה כש אין לי התנגדות להשפעה ואני מרשה לעצמי להיות ,להיות מה שאני באמת ,ואם יש זרם ואין התנגדות אז אנכי שלם עם עצמי ,ישות בלי מעצורים זו היא תכונת הבורא - להרשות לעצמך להיות ולברוא 

הרהורי תשובה
בזמן אחרון אני מרגיש בי איזה רצון פנימי להתחבר אל השם ,ואני גם מרגיש שיש איזה משהו שמפריע לי 
,אני לא יודע בדיוק מה זה אולי זה המצוות שאני לא שומר על כלום ,אני לא יודע ,אבל אני יודע שצריך להוריד את כל המחיצות ביננו לבין הבורא ואז השפע יעבור בין בורא לנברא בלי בעיות ,אני מרגיש גם שיש איזה כוח פנימי המעורר את הישות שבנו להיות 
שופעת היינו מה ש נקרא סנה בוער ואיננו אוכל אבל אני מצליח לעורר את האלקים שבתוכי רק לעיתים רחוקות !

תשובה היא בעצם נקודה שבה האני של האדם עובר נקודת שבירה ,נקודת מפנה ,זהו שינוי מסויים וזה כנראה נקרא ראש השנה - ראש השינוי בתוך הרגשת הישות כאני ולא היצרים 

יש הרגשה שהבורא צריך להכריע את נקודת המפנה ל קו זכות ,היינו שהכחות בנשמה צריכים להתגבר על היצרים !
אומנם הלב שלי כבר נמצא בדרגה ש לב הבורא כמו לב שלי הם אותו דבר והעניין היחיד זה שצריך לשנות את ההרגלים הישנים.
אם תשאל אותי במה אני צריך לבקש סליחה אז זה רק בזה שהנשמה הייתה בתנאים האלה של טינופת שהחזקת אותה שם בכח 
זה הוא אנסת אישה ,היינו אנסתה את הנשמה שלך ועכשיו צריך להחזיר את בת המלך למקומה הראוי לה !

יש גם הרגשה ש היצרים זה רק לבוש וצריך להוריד אותם כמו שנחש מוריד את עורו ואז ישאר רק ישות ,וישות זה האור 
אז אין חשש ש נתלכלכנו בכלל כי הבורא יכול לעשות רק משהו שהוא מושלם ,אז אנחנו האור רק צריך להזכר בזה !

אז בהצלחה  לכולנו  
 

 

יום שבת, 13 בספטמבר 2008

טהרה אמיתית


הבא לטהר -מסעיין אותו !
אני הרגשתי קצת מזוהם בפנים וביקשתי מהבורא לטהר אותי והוא באמת טיהר אותי עם האור -וזה הייתה הרגשה עדינה כזאת 
כמו רוח קלה והרגשתי התרוממות רוח אחרי זה ביקשתי לקדש אותי -והבורא קידש אותי - היינו כש אתה כבר טהור אפשר לשפוך אור נוסף ואז כבר ההרגשה תיהיה חזקה יותר וכשרה ,טיהור  זה כניסה ראשונית של אור ,וקידוש זה כבר עושה את הכלי ראוי לתפקידו !

יום שישי, 12 בספטמבר 2008

ביאור לחכם ותםהסיפור הזה על תם וחכם מאוד נגע לליבי כי יש לי דוד חכם ואני התם זה ממש קרה לי בחיים
הדוד שלי מאמין שהבורא הוא מכונה אומנם מכונה מתוחכמת אבל מכונה ,
בשבילי קשה לשמוע איך אפשר להגיד על הבורא שהוא בינה מלאכותית
 ומכונה -זה בזיון של ממש
וגם החיים של דוד שלי הם כמו מכונה הוא אוהב סוג מסויים של ספרים וסרטים על האלהים 
אבל בצורה של מכונה והוא אף פעם לא יוצא מהגדר שלו ,לא קורא ספרים אחרים  
וזה מאוד מצער אותי איך זה שהבן אדם הזה אף פעם לא התענג מהשם 
הבורא שלו מכונה ללא רגשות -סתם איזה שהוא מיץ לפטוני -חלקיקים מאוד קטנים שהם
 אפילו לא חומר אלא גלים ודוד שלי עדיין מאמין שהבורא זה מכונה
זה כל-כך דומה לסיפור של רבי נחמן עד כאב !!!

אמונה תמימה ,חסרה לי בלבקראתי מעשיה של רבי נחמן על התם ועל החכם :
ויש איזו הרגשה שהמוח שלי מתחכם עם השם ,אני רוצה להבין מה שאני עושה 
בשביל מה המצוות האלה ???
והחכם רוצה שכל העולמות הרוחניים יהיו ברשותו ושהוא ידבר דברי חכמה וכולם ישמעו לו 
והתם לא צריך כלום הוא פשוט מאמין בבורא,הוא אפילולא צריך תענוגים 
יש תענוגים -זה טוב ,אין תענוגים גם בסדר העיקר שהבורא קיים 
זה כבר משמח!!!
החכם מפספס את העיקר הוא לא בונה את החיים לא ממשיך את דרכו של הבורא
הוא רק מבזבז את החיים כי יודע שבמילא אין להם ערך של ממש
הוא רוצה לאהוב אבל הלב ריק ולא תוכל להכריח אותו לאהוב
הוא אוהב את הבורא ,כי בלב ליבו הוא מאמין ש השם צדיק בכל דרכיו ובכל מעשיו
אבל בבריות הוא כבר לא מאמין וכש הוא פוגש אנשים עם לבב 
הוא מתפלא ומחפש איזה מוטיבים  נסתרים היו לאנשים אלה לעשות את מה שהם עשו טוב
התם דן את כולם לקו זכות וגם האנשים שהוא פוגש יותר בעלי אמונה ולב בשר 
החכם רואה הרבה יאוש בעולם ,הרבה סבל הוא לא מבין איך זה יכול להיות שאנשים סובלים לטענתו 
אין שום הצדקה לכאב,כאב אבסולוטי,הוא מרחם על הבריות בליבו אבל ממשיך בדרכו כהרגלו 
הוא רואה שהבורא מראה לו דברים נוראים ו יש לדברים האלה שייכות אליו
 הלב שלו כואב ,כי הוא רחמן בפנים אבל הוא לא שואל את עצמו למה דוקא הוא רואה את כל זה 
הוא לא שואל את עצמו למה אני רואה את זה,מה אני עשיתי כל-כך נורא שאני צריך לראות את זה 
הוא אומר שבשמיים השתגעו והתחילו להרוג ילדים בארץ .
אין לו ראיה רחבה ,הוא לא רואה את הסיבות -אין לו גם מספיק אמונה בבורא יתברך
לכן הוא מקלל אותו בלי סוף -עמוק בתוך ליבו כמובן ,למה אני עני 
למה אני אומלל,למה אף אחד לא מבין אותי ,אני דומה לצפרדע קרה
שיושבת בתוך ביצה שלהו היא אפילו לא מרגישה שזו ביצה!
טוב לה שמה הביצה שלה,העיקר השכל הישר אשר בעצם עקמקום
קשה לחיות כש אין בשביל מה לחיות ,והתם עושה פרה פרה 
ותראה את החיים שלו הוא מרוצה מכל רכושו 
יש לו משפחה ,יש ילדים ,יש בורא והוא אפילו לא רואה מה רע בחיים האלה 
כאילו הבורא עיצב לו את השכל אחרת ,איפה שהחכם רואה צרות ,התם רואה ברכות 
לך תסביר את זה ולך תדע מי באמת יותר חכם 
להיות תם זה באמת יותר בריא בשביל החיים! 

יום חמישי, 8 במאי 2008

סביבונים במערכת פלנטרית


כש אני מסתכל על איך ש כולנו לא יכולים לפתור את הבעיות שלנו ,ואנו מדברים אחד עם השני ואומרים ביניינו איך שכל אחד לא צודק ו זה דומה למערכת פלנטרית של סביבונים שמסתובבים סביב עצמם וסביב אחרים ...זה היאוש שלי ...קשה!!!
לא מצאתי תמונה מדוייקת חבל שאני לא יודע לצייר!!!

גניבה מ- העתיד

כש אדם נניח יודע לחזות את העתיד ,ונניח הוא ידע תוצאות הטוטו, אז מה שקורה פה זה שהאדם הזה בעצם גונב מהעתיד המשותף .והוא גונב מ- הוה ,כי הוא לוקח כספים של אנשים ב-ודאות ו לאנשים יש כאילו תקווה לזכות בטוטו!

בתורה כתוב על שלמה המלך ש בגלל שהיו לו הרבה נשים והרבה עושר ,בגלל זה הלך מן העולם בצעירותו.זאת אומרת גניבה
כל שהיא גורמת לכך שהחוב נפרע ממנו מהחיים שלו עכשיו ,כמו ש כתוב במשנת פרקי אבות שלוקחים מן האדם את החובות ביודעין ובלא יודעין במשנה :"מצודה פרוסה ..."

אבל השאלה היא מדוע זה קורה ? הרי ידוע לנו שעץ החיים הוא בלתי נגמר ונצחי,זאת אומרת ש לשלמה המלך לא הייתה גישה לעץ החיים (לאפשרות לברוא) ואז הוא יכל להחזיר את כל אשר לקח רק במוות שלו,אחרת אני לא כל-כך מבין את זה,והרי בזמן שלמה המלך בית המקדש היה קיים וידעו להביא קורבנות !אז מדוע נלקחו לו חיים טרם עת???

זאת אומרת ש לעץ החיים יש את המחיר שלו ואסור להשתמש בו בצורה מופרזת!

יום רביעי, 7 במאי 2008

יותר אהבה - פחות חובות


כש יש אהבה - אין חובות ,אני אתן כמה דוגמאות :
1)
א)כש בת אוהבת את האמא שלה והאמא חולה,אז הבת עוזרת לאמא מתוך אהבה וזה לא כל-כך קשה לבת!
ב)כש בת לא אוהבת את האמא שלה ,אז היא עוזרת לה מתוך חוב ,וזה קשה לה וזה נהפך לטרדה


2)
א)אם הבעל והאשה מתגרשים,ובכל זאת אוהבים אחד את השני - אז הם מחלקים הכל מתוך אהבה ושלום
ב)אחרת זה עורך-דין ,הבעל נשאר בלי מכנסיים ...

3)
א)כש יש ביטוח לאומי - זה דין הוא יוציא לך את הנשמה ,עד שהוא יתן לך משהו,בסדום היה ביטוח לאומי
ב)צדקה - זה מתוך אהבה

בתמונה מצוייר עץ המולד ,על העץ יש בלונים מזכוכית כל מיני מתנות וכו...
אבל מתחת לעץ יש צלב ,היינו יש מאין וצריך לזכור את זה תמיד לנגד עינינו - ושויתי י-ה-ו-ה לנגדי תמיד !

הסתר הבורא זה הוא הסבל - הכי גדול


אני עובר חוויות שונות בחיים -זה יפה ונחמד וכל זה ,אבל יש לי כמה בעיות בחיים שאני לא מצליח לפתור אותם ,אז מה זה שווה
כל החוויות שלי ,הקטע הזה - "אני לא מבין מה קורה פה לכל הרוחות!!!"- או אם להגיד יותר יפה ,אז זה יהיה משפט הבא ,אני לא מבין את השגחת הבורא עלי ,הבורא מוסתר - וזה סבל הכי גדול !!! אתה רואה משהו ואתה לא יודע מדוע הוא קם לתחייה,
הסתר הבורא - זה החוסר ודאות שעליו מדברים המדענים. אבל הם סותרים את עצמם ,אם מה שאתם לומדים - זה חוסר ודאות ,אז אי-אפשר ללמוד את זה כי אין לזה חוקיות ,אז אתם עובדים עלינו ומבזבזים כספים שלנו ,בשביל מה??? הרי אתם לא יודעים איך לצעוד קדימה!!! גם ראש מפלגת קדימה חולה בעצמו - אז יוצא כך שראש ממשלת ישראל גם לא מבין מה קורה פה!!! ואופי מחלתו של ראש ממשלה מצביע על אופי מחלת המדינה כולה!!!

אז אני מאחל לכולנו סוף-סוף להיות בריאים בנפש ,היינו להבין את המתרחש !!!
חג עצמאות שמח לכל תושבי ארץ- ישראל !!!

יום שישי, 2 במאי 2008

Djvu


כשקורה לך משהו שכבר קרה לך פעם ואתה לא הצלחת ללמוד את הנושא(שיעור) הזה,אז אתה הייתה כבר בסיטואציה הזאת
ואתה כבר לא נימצא שם ומה שאתה מרגיש זה המרחב! והמרחב בנוי מתוך פריימים ואתה מסתובב בתוך זה ושום דבר לא זז.
ואתה עובר דרך המרחב הזה ,ואתה יכול לעבור דרך אובייקטים כאילו אתה רוח רפאים!ובעצם אתה לא עובר דרכם כי אתה נמצא כאילו בין לבין -כאילו מרחב זה תדר אחד ,אתה זה תדר אחר ,כל האובייקטים האחרים זה תדר שונה וכולכם בתוך האחד ואתם יכולים להתאחד.ואתה נמצא בתוך הבורא ולא משתמש בכח שלו! אתה לא צריך כח הבורא ,הוא רק עוצר אותך!

כל זה הסביר לי חיים שלמה - המשיח (אחרי שעברתי את זה על עצמי ולא הבנתי מה זה בדיוק)

התמונה לקחתי מפה :

אני זה ה-טאו


אני עברתי את הכביש ,וכש אני עובר את הכביש אני לא מפחד בכלל,אני רגוע מבפנים!אני מרגיש את הכביש !והפעם קרה משהו מעניין!אני עברתי את הכביש לא במאונך אלא באלכסון כך שכש התחלתי ללכת ,המכונית הייתה מתקרבת משמאל ואני הייתי רחוק ממנה,וכש הייתי הולך למרכז הכביש הייתי מתקרב למכונית וכש הגעתי לאמצע הכביש המשכתי בקו ישר אלכסוני והייתי מתרחק ממכונית הנעה מצד ימין.ואז ברגע מסויים הרגשתי שהכל נעצר ואני כאילו נמצא בפרוזדור כזה ,והבנתי שחוץ מתנועה
הרגילה של מכוניות בכביש דו-סיטרי ,יש גם מסלול הליכה שלי ויש כאילו פרוזדור כזה ואני בתוכו והכח העליון שומר עלי!

וכאילו אני התאחדתי עם הכביש ועם כח העליון - והכל אחד.בעצם הרגשתי שנכנסתי בהשתוות צורה לכביש ומכוניות וכל מה ש יש! והבנתי שזה נקרא בשם טאו (דאו)- להיות עם הזרם - להבין אותו!


ואני נזכרתי שישוע הנוצרי אמר שאם רוצים לקחת ממך כותונת ,אז תיתן להם עוד משהו ,והבנתי שזה בעצם הטאו ,כי זה לא להתנגד לזרם ,אלא אפילו לתת לו עוד כח משלך ,היינו להעצים את הזרם !
כך הראו לי מה זה בעצם טאו !

יום חמישי, 24 באפריל 2008

עט הנובע הרי מדמם הוא...


עט הנובע מה הוא מסמל?
זה דומה לחיים שבורחים לך בין האצבעות ואתה בעצם כותב את גורלך בדם שלך -כש דיו מסמל את החיים ,והנוצה היא מזהב
כי אתה צריך להיות מדוייק במה שאתה אומר ועושה -"ברוך שאומר ועושה!".והמילוי -החיים כל הזמן מתבזבזים להם ואז צריך
למלא את חומר הדלק באור הבורא ,כי כשאתה ריק העט לא כותבת...לפעמים זורקים את העט לפח...סופינו הוא דעיכה...

אחדות


בורא החליט שלהיות לבד זה לא משתלם וברא נבראים שבסופו של דבר יהיו אלקים ויעזרו לבורא האחד!
תתארו לעצמכם מערכת רמזורים כש אלה נוסעים ,האחרים נחים !והנבראים לפעמים נותנים מנוחה לבורא -זה נקרא בעברית
בדרך כלל להשפיע נחת רוח לבורא! בכדי שהבורא לא יהיה במאמץ כל הזמן!
אבל איך נוצר הדבר הראשון שנוצר את זה אני לא מבין!סימן שמשהו היה במצב עוברי!

אני יכול לקבל על עצמי כל צורה שהיא!ואני אהיה אשר אהיה היינו אני זה מה ש אני ומה שאני אחליט להיות .אין לי פיצול אישיות אומר הבורא הכל מודע !אני בעצם זה הויה!הויה זה כלל צורות ההויה האפשריות !ואני שואף להיות המודעות של ההויה
הגבוהה ביותר!כל שאר צורות ההויה גם קיימות אבל הם צורות קודמות שלי -הם דרגות ההתבגרות שלי.


אני הלכתי ברחוב וראיתי בתוך קפה ישבו זוג דתיים שנפגשו בפעם הראשונה- בחור ובחורה.והיה ברור שהם נפגשו כדי להתחתן
והיה בינהם מתח מוחשי (חוסר תקשורת).הרגשה כזאת שהם לא חיו ביחד אפילו רגע אחד והם ישר רוצים לעשות לעצמם כלוב - הם קוראים לזה משפחה!והם מנסים להבין איך כל אחד מהם מתייחס לאלהים בפגישה עד כמה כל אחד מהם רציני וכמה יהיה

לכל אחד מהם כח הסבל!וכזו הרגשה שהם רוצים לדחוס את כל חייהם בפגישה זו ,וכש יתחילו לחיות יחד אז ירפו מהלחץ וכל אחד מהם יעשה מה שישר בעיניו! אבל אסור לדחוס הכל בבת אחד צריך פשוט להיות זמן מה ביחד !ואני מהלב איחלתי להם פשוט להיות ואני אפילו עשיתי את זה במקומם פשוט נהייתי הויה!


פשוט להיות - בלי לשים מטרות,הבורא קיים כפשוטו אין לו מטרות -הוא פשוט מוכרח להיות ,אולי יש ברצונו להטיב לנו אבל לו לעצמו אין תכלית !הבורא הוא ההויה י-ה-ו-ה... לנצח נצחים

קורבנות לאל האחד


אלהים יהוה בורא את כל מה שיש מהאין !וכפי שסיפר לי חיים שלמה (מורה ל קבלה שלי) הבורא אמר למשה כל יום תקרבו שלוש שה עבור כל אחד! ואז משה אמר לאלהים - אתה לא בראת כל-כך הרבה כבשים בעולם הזה!ואז הבורא השיב תקריבו מתוך עצמכם היינו יש מאין !


ואז אני חשבתי שהבורא הביא את עצמו לקורבן לנו כש ברא את הכול !וכך אנו צריכים לתת לו קורבנות מתוך אהבה אליו !
ובעצם הקורבן עושה שלום בין שמיים לארץ!

משיח כבר קיים ,ואני לא מספיק אחריו -טרגדיה


משיח כבר קיים וקוראים לו חיים שלמה www.haimshlomo.co.il רק שאני לא מספיק אחריו ולא מצליח להבין אותו .
אם היה מראה לי צעד צעד מה שהוא רואה ,אז אולי הייתי מבין אותו ,אבל ככה זה רק דיבורים ואנחנו לא מתקדמים!אני מבין שהוא אדם גדול - אבל נראה כך שאי-אפשר להעביר את הידע,אני זה אני והוא זה הוא ואנחנו שונים ואתה לא יכול כל הזמן
להיות כאילו הוא,אתה לא תהיה הוא,אתה תהיה רק אתה!

וזו היא הטרגדיה משיח הגיע ,רק שאין כלים מוכנים לקבל אותו !והעולם שוב פעם מחכה למשיח !

הגיע זמן הגאולה,משיח תגלה את מלואו הכח שלך ואז אנחנו נעיד עליך שאתה קיים!
אנחנו פשוט מבקשים גילויו של אלוף העולם - וזה הכול !פשוט!

יום רביעי, 23 באפריל 2008

לפתות ולהתפתות
אני חשבתי והבנתי שלבחורה יפה שהיא יודעת שהיא שווה,והיא רוצה מישהו ,והמישהו הזה לא מגיב אז היא תעשה דוקא,וזה יהיה מכה לאהבה העצמית שלה!והנה היא רואה הולך ברחוב גבר יפה וגבוה והוא דתי ויש לו סימנים של חכמה בפנים!והיא מתחילה לחשוב כך: כולם רוצים אותי והוא לא? מה הוא לא בן-אדם?ואז מתחילה לעבוד בה נקודה שהיא תעשה הכול כדי לפתות אותו!ומי שבורח מהפיתוי ,הפיתוי יבוא אליו אישית ויפתה אותו בצורה כזאת כמו שהוא לא מפתה את אף אחד אחר!


ככה זה עובד, כמה שיש לך יותר אנרגיה פותנציאלית שלא באה לידי ביטוי,ככה יש יותר רצון לשבור את הקירות,מצד שלך ומצד האשה! וכש קשה להשיג משהו ,אז תעשה יותר כדי להשיג את זה!

והדתיים של היום חיים בבני-ברק וכשרואים אשה לא צנועה סוגרים עיניים! הייתי רוצה לראות איך הם יתנהגו כש כל הנשים
שיפגשו ברחוב יהיו בחצאית מיני ואם שדיים פתוחות!תראה את מה שאתה רואה,תודה שזה יפה ותעזוב אותה איפה שפגשת
אותה,אם אתה באמת דתי!

הסיפור הזה קיים בתורה בין יוסף לאשת פוטיפר,היא מצאה בו משהו והוא בה מצא משהו כי כתוב עליו היה יפה תואר ומראה!
היינו גם חכם וגם יפה!ואם זה מופיע בתורה סימן שזה קטע מאוד שורשי! ויוסף לא חטא רק בזכות זה שנזכר בצלם אביו!היינו
לא חוטאים כש נזכרים בשורשים ,מאיפה שבאנו כולנו!

להיות תייר בנשמה


אנחנו קראנו בספר הזוהר עם ישראל בן דוד פרשת קדושים ובסוף היה משפט שלא התחבר לשום דבר מ מה שקראנו,המשפט
עמד בפני עצמו ,וזה היה נראה כטעות בספר!אבל המשפט היה מאוד חזק ורק כך אפשר היה להבין את כחו -כש הוא עומד בפני עצמו,המשפט הוא :

להיות תייר זה מלשון לדרוש על משמעות המתרחש !

הסבר שלי:

לא מזמן חשבתי לעצמי שאני מטייל רק בחולון וליד הים בתל-אביב,כל הזמן מסתובב באותם מקומות,אז חשבתי אולי לנסוע לאיזו עיר אחרת ולהסתובב שם לצורך השינוי!ואז בא לי רעיון שצריך לדעת לאן אני הולך ,וצריך לדעת את כללי המקום איפה שאני נמצא! לדוגמא בבית הסוהר אדם צריך להראות שהוא מכבד את עצמו ומכבד אחרים ואז סביר להניח שלא יהיו לו בעיות !

צריך להתבונן במקום איפה שנפלת - תתאר לעצמך שהגעת לאיזה כוכב לחייזרים ,ואתה לא יודע את ההתנהגות שלהם אז תצטרך ללמוד הכול מאפס,זה נקרא לדרוש על המתרחש ,מדוע הוא מתרחש מה סיבתו של הקיים בעולם רוחני מסויים זה!אז אתה ממשש את מה שאתה רואה,אתה עוד לא מבין את משמעותו המלאה!ואז אתה דורש הסבר מהבורא -דרגה העליונה הסמוכה!

Actor and Artist there is a big difference


שחקן יודע מה רוצה ממנו הבמאי ועושה מה שאומר הבמאי,אם הוא שחקן טוב אז הוא כמו כפפה על היד של במאי!
שחקן-אומן מראה את היחודיות שלו הוא גם משתתף עם הבמאי ,כאילו יש שני במאים,כשאתה מסתכל בסרט עם שחקן אומן -אתה לא יודע מי קיים יותר -הבמאי או השחקן -אומן !

זה בדיוק אותו דבר מה שהבורא עושה לנו :

הבורא עשה את הסרט כל-כך טוב,שלפעמים אנו לא מרגישים שאנו סך-הכול שחקנים פשוטים!יש לנו הרגשה ש-כל זה אנחנו עושים!זה קורה בגלל ההסתרה!איזה אומן - קדוש ברוך הוא! אבל יש מקרים קצת אחרים כשהמריונטה מבינה שהיא מופעלת על-ידי הכח העליון!אז היא או משתמשת בזה,או מצליחה לבטל את השפעת הכח העליון!


מה ההבדל בין נמצא לקיים:
מי שקיים הוא קיים מכח של עצמו -ואז הוא נצחי ואין-סופי !
מי שנמצא הוא נמצא מכח הקיים,היינו שהקיים מחייה אותו!

דוגמאות:

א)זמר -קיים
ב)מוסיקה בטייפ נמצאת מכח הזמר ,מוסיקה נמצאת בטייפ


מקרר הוא עושה קור הקור נמצא מכח החשמל שהוא קיים ביחס לקור המיוצר מהחשמל!
חשמל נמצא ביחס לפחם ממנו הוא מיוצר ואז פחם הוא קיים ,פחם מקריב את עצמו כדי לייצר חשמל!

שיחה עם מקובל צבי ניסנזון


שאלתי את רב צבי (מורה לשעבר שלי) מאיפה בא האין סוף ?
אמר לי : אנחנו לא יכולים להשיג!
אמר לי למה זה דומה אתה נמצא בחדר אטום ועובי הקירות 3 מטר ולך יש פטישון קטנצ'יק!כדאי לנסות לפרוץ את הקיר?
אמר לי אני בוחר לא לדעת את זה!
אמרתי לו אם אני לא אפרוץ את הקיר לא כדאי בכלל להתחיל ללמוד את חכמת הקבלה,כי אני לא יודע איך הכל נוצר!
שאלתי אותו האם לבורא כואב לברוא אותנו ?
אמר לי : האם יתכן שכאב ראש נוצר לפני הראש!
אני אומר :אם העולם קיים אז סימן שהבורא מצא פתרון לכאב הראש ,כנראה שהבורא פשוט ביטל את הרגשות !
שאלתי אותו מה זה יש מאין ?
אמר לי אני מכיר שני פירושים

1)האור יצא ומיציאת האור נוצר העולם הזה החשוך ,אז יוצא שהעולם הזה נוצר מחוסר אור - יש מאין
2)כתר זה האין ,היינו שהכתר נוצר מאין !
אני מבין שהאהבה מנצחת את הכאב!ואם לקדוש ברוך הוא היה כואב להחזיק את העולם אזי הכאב היה מצטבר ובורא היה נכנס
לקונפליקט ,והקונפליקט בסופו של דבר היה גורם לבורא להחריב את העולם שברא!קיים גם מקרה הפוך , הרי ידוע ש הבורא מצמצם את עצמו עולם עולם ,עד שמגיעים לעולם הזה החשוך! ולבורא יש רצון להאיר בכל הכח ולבטל את החושך !

שאלות למשיח - מודעות הגבוהה ביותר


1)מה זה לברוא משהו שלא קיים בתוכך ,משהו חדש לחלוטין,בלי לעבור עיבור - ממש יש מאין - לא מבין?!


2)מה זה אין סוף ? כדי להחזיק אין סוף של משהו ,אתה צריך אין סוף אנרגיה - לא מבין ?!


3)כש תמונה עוברת דרך עדשה ,אז יש נקודת פוקוס - נקודת מפגש של כל הקרניים ,זה אומר ש-כל התמונה נמצאת בנקודה אחת !אז פוקוס הוא מקום מאוד דחוס כש-כל התמונה נכנסת בתוך נקודה אחת זה דומה למפץ הגדול כש כל היקום יצא מנקודה אחת עם צפיפות אינסופית!כש תמונה עוברת דרך פוקוס בצד השני היא משתקפת כמו במראה! תסבירו לי את התופעה הזו - אני לא מבין !


4)אתם נעים במהירות של 100קילומטר לשעה ישר ,אתם הגעתם לנקודה ש-בה יש תהום ויש דרך ימינה רק!איך לעוות את המרחב כך כדי להמשיך לנסוע במהירות 100 קילומטר לשעה אבל ימינה?

יש דבר כזה באופטיקה ובמכניקה!באופטיקה שמים מראה ב 45 מעלות וקרן אור פונה ב 90 מעלות !אז מבינים ש-כש-מדובר
באור אז יותר קל לשנות לו כיוונים כי האור הוא דבר הכי מופשט במציאות כי הוא גל!במכניקה שמים שני גלגלי שיניים בזווית של 45 מעלות ואז כיווני הצירים הם ב 90 מעלות אחד ביחס לשני!אבל הבדל בין אור ל מכניקה בזה שאור בכל המהירות יכול לשנות כיוון ומכניקה לא,כי אם גוף נע במהירות גדולה אז אם אפילו תשנה כיווני גלגלי שיניים עדיין יש אינרציה וגוף ימשיך לנוע באותו כיוון איפה שהוא נסע! יוצא שבמכניקה אתה לא יכול לשנות כיוון מיידית כי מכניקה "זוכרת" את הכיוון איפה שאתה הולך
עכשיו !ועד שלא תעצור בכיוון זה לנוע המכניקה לא תיתן לך לשנות כיוון! רק כש תיסע בתנועה מעגלית וגם לא במהירות גדולה
כי כש אתה נוסע בתנועה מעגלית הגוף רוצה לחזור לנסוע בקו ישר ואז הוא כל הזמן לא מספיק אחרי התנועה מעגלית ונוצר כח שרוצה לזרוק אותך החוצה!

אז כדי לעוות מרחב צריך ליצור מראה למרחב ואז תתאפשר תנועה כזאת!איך לעשות זאת ? איך מראה מחזירה את כל מה שמגיע אליה,ועוד בכיוון ההפוך ממנו באה קרן אור ביחס לאנך ,היינו אם אתה בסדר אז מראה תראה אותך ,אם אתה חורג מהרגיל המראה תראה את הצד ההפוך שלך !

הנקודה הפנימית ביותר של השושנה זה מודעות משיח - היא מולידה את כל השושנה!

למה אנשים מפחדים לקרוא אותנו בשם המלא?!


יש אנשים שמפחדים לקרוא לנו בשם המלא או בכלל משתדלים לא לומר את השם שלנו! ויש אנשים שאומרים את השם שלנו בכוונה! מדוע זה קורה:

כשאנו פונים לבן-אדם בשם המלא שלו ,אנחנו בעצם פונים למהות שלו ,והמהות היא לא תמיד נחמדה ב-פנים!
ואז שאלתי את עצמי : מה היא מהות האדם? והבנתי שמהות האדם - זה להיות או לא להיות ? היינו הישרדות או ה"יש מאין"!
וכש אני פונה לבן-אדם אחר אני בעצם רוצה לחיות על חשבונו או שהוא רוצה על חשבוני ,כי אנחנו ב mode הישרדות,
היינו מי יותר חזק!ולמה זה ככה כי כל אחד מאיתנו רוצה חיים יותר קלים בשביל עצמו-הכי קל זה לגנוב מאחר!

ואז כשאני אומר את השם של האדם השני אני בעצם אומר ש יש לו זכות קיום!ופה יש קונפליקט אתה רוצה להיות רק אתה,וכש יש מישהוא אחר זה כבר לא מסתדר,מי יכול להיות יותר טוב ממני! ואז אתה מפחד לפנות לבן-אדם הזה בשם שלו המלא,כי אתה בעצם פונה ל מי שהוא בעצמו -ואתה פוחד מזה !

וכש אנשים קוראים לנו בשם המלא אנחנו שמחים - כי הבן-אדם הזה מסכים עם המהות שלנו ,ובעצם עם האמת שלנו!

וכנראה בגלל סיבה זו אסור להגיד את שם הבורא י-ה-ו-ה בגלל אותה סיבה ,כי אתה בעצם פונה להויתו של הבורא וזה כח מאוד חזק וכנראה בלתי צפוי -זה עצמותו של הבורא ולכן בני-אדם מפחדים להגיד את השם הזה של הבורא!

וידע אדם את חוה ...


כשאתה נמצא עם אשה יש בך רצון חזק לדעת אותה לעומקה כמה שיותר!ואתה הולך איתה והיא כל פעם מגלה לך עולם חדש!

ואז אתם כש מגיעים לנקודה שאתם יודעים אחד את השני יש קטע כזה שאתם רוצים להוליד משהו חדש!ואת החדש הזה

אני לא מבין אותו,איך אפשר להוליד משהו שהוא מצד אחד תולדה של שניים ומצד שני זה חדש!כי הבורא רוצה שתרגיש שאתה הוא הבורא!תסתכל על ילדים קטנים איך הם מתנהגים ותראה את עצמך כזה- בנו של ה קדוש ברוך הוא! תראה כש ילד גודל,הוא אומר אני אעשה את זה לבד,ואנחנו עדיין דבוקים לבטן או לשד של אמא !מתי כבר נהיה עצמאים ?!מי שרוצה הכל לעצמו בלבד -הבורא שולח עליו מכות מצריים ,כי כמה אפשר לסבול את האנוכיות כלפי הבורא !ומי שרוצה להיות בורא,הכח העליון אוהב אותו ומוציא אותו מעבדות לחירות!


אבל לפני שאתה מוליד משהו חדש הבורא רוצה שתרגיש את האשה,תרגיש אותה כמשהו ששייך לך!הוא בעצם אומר

לך ,תראה כל העולם בראתי בשבילך,תברא עולם חדש משלך- אתה, והעולם יתעשר מזה!הקדוש ברוך הוא - הוא שופע,והוא בלתי נגמר,תראה את זה ,תלמד איך להיות בורא ותהיה כזה.אמן !


בעצם אדם ידע את חוה ,מה זה אומר? זה אומר שהאדם חוה את מה שהוא עצמו ,כי הרי חוה יצאה ממנו!

והאדם אוהב את אשתו ,היינו אותה ולא מה שהוא מתאר לעצמו,כי זה רק הדמיון שלו והוא אוהב את כולה מאלף עד תו!ולא כל-כך משנה לו שהם קצת שונים ,ולא משנה לו מה היא אומרת ,הרי הוא יודע אותה ומה שהיא אומרת - זה רק מילים...


כזאת היא אהבה!!!קרוסלה או גאולה


כמובן אי-אפשר להגיד שהחיים שלי לא מעניינים ומשעממים,כי עברתי הרבה דברים בחיים האלה! אבל את הגאולה עוד לא פגשתי פנים מול פנים! והחוסר משמעות וחוסר של מטרה מעצבן אותי והורג אותי בסופו של דבר !זה לא יכול להיות שבאתי לעולם סתם להעביר את הזמן ולבלות ולהררגיש את עצמי וזהו?! האדם מרגיש ש כל העולם בנוי כחידה ושהוא צריך להבין את העולם ולפתור את החידה! וכשאתה חושב על העולם אתה מגיע לנקודה כזאת ש אתה מבין שקיים ידע תכליתי סופי ואליו צריך להגיע!ואחרי שתגיע לידע זה לסופו של דבר,לא ישאר לך כלום אלא רק להשתעשע ולשחק ב-מה שהשגת! ואחרי זה תגיע למעמד של הבורא ! אתה תצטרך לברוא עולם משלך שבעיניך הוא נראה יפה ולכל התושבים נוח להמצא שם ויש שם כל הטוב והעונג שאנחנו כולנו מצפים לו !


ועוד דבר אנחנו לא סובלים להיות עבדים של מישהו או של משהו !אם אתה עושה מה שהאחרים אומרים לך לעשות ,אז אתה זה לא אתה -כפשוטו! ו ה כח העליון מתחיל לסובב סביבך קרוסלה,כל הזמן קורה משהו ,וכל אחדמהעולם שלך רוצה ממך משהו משלו ,וזה לא משנה מה ,הקרוסלה ממשיכה להסתובב ו היא כל הזמן מאיצה! ואז לבסוף אתה שואל מה רוצה ממני הנקודה האמצעית שהיא הכח העליון?! ואז אתה מבין שאם אתה עושה צעד שמאלה או ימינה הקרוסלה מתחילה להסתובב יותר מהר(בגלל שרדיוס גדל),ואתה מבין שכח העליון עומד במקום ולא מסתובב -הוא מוחלט ואליו צריך להגיע !אבל אתה שואל מדוע הוא משעבד אותי לעבודה ,לסיטואציה ,לכל דבר לא משנה ל-מה! ואז אתה מבין שזה מידה כנגד מידה: הכח העליון נותן לך אוכל,הוא מקיים אותך ואתה עשית אותו לעבד שלך !ואז אתה מגיע לנקודה שאתה רוצה להיות בעל-הבית על עצמך ולא לשעבד אף אחד ואז אין ברירה אחרת אלא להפוך להיות אלהים!


אם אנחנו נסתכל על הגלקסיות או על מבנה של האטום נוכח לדעת שזה אותה קרוסלה שעליה דיברנו!והיא מסתובבת ויש לה זמנים ומזלות וקארמה ועוד כל מיני שטויות אבל כל המשרד הזה -רכוש של הכח העליון והכל שואף לנקודה האמצעית!וכש מפרקים את הגרעין של האטום יוצא המון אנרגיה וגרעין נמצא באמצע האטום! אז סימן שיש משהו באמצע הזה -שזה ה"יש מאין"!


והקרוסלה לוחצת ואנחנו מבקשים גאולה ואז אני רואה את עצמי יושב באמצע הקרוסלה ואני לא זז!אני רק מבקש להשתחרר

מהסחרחורת הזאת!וכל מה שמתרחש מסביב לא מעניין אותי בכלל!ואז אתה מרגיש כאילו מסביבך יש טלביזיה סיבובית,ויש חסרון ענק לפתרון של הבעיה ובעצם קיים רק הכח עליון ואתה וזה כל העסק ! ואז אתה משתוקק להגיע למטרת הבורא שהיא ליצור אלהים נוספים !ויהי כן ואמן!

צייר ותמונה


צייר ותמונה שלו זה לא בדיוק אותו דבר כמו מחבר והספר שלו !
המחבר יכול לשים כל הספרים שלו על המדף ולהנות ממה שהוא עשה !את כל מה ששלנו אנחנו רוצים שיהיה לידנו !
שלי זה בעצם המשך של האני שלי . אבל לרגע חשבתי איך זה יהיה אם יהיה לי רק את הנשמה שלי ואותה גם אף אחד לא יראה
חוץ ממני !אין בית ,אין ספרים האהובים שלי ,אין אינטרנט איפה שאני מתבטא,יש רק אני וזה הכול ,איך ההרגשה -קשה לעזוב את הכל ! נחזור לצייר: הוא צייר את התמונה הבין אותה והוא מוכר אותה! יכול להיות מצב שהוא לא יראה אותה בחיים עוד!
והוא מוכר את התמונה בכסף ,הוא אומר הדבר הזה שיצרתי שאי-אפשר למדוד את ערכו ,אני אמכור אותו בכסף ,אני אשפיל אותו עד עפר,אני אתפטר ממנו,אני הבנתי את התמונה ומעכשיו אני כבר לא צריך אותה ואני לא תלוי בה!לעיתים קרובות הצייר
מוכר את התמונות שלו בגרושים ,רק כדי שיהיה לו מספיק לצרכים המינימלים ושיהיה לו מספיק כח להמשיך לצייר!