יום שני, 2 במרץ 2009

היהדות והקבלה - שקר לעומת אמתיהדות זה שקר אמיתי ,אני לא יכול להבין איך דבר כל-כך נשגב שוכן ליד דבר מאוד נבזה - קבלה ליד היהדות .
והנה אתן לכם כמה דוגמאות על השקר של היהדות . 

1)יש פסוק בתורה רצה הקב"ה לזכות את ישראל לכן הרבה להם תורה ומצוות 
יהדות :
רצה הקב"ה לתת לנו כמה שיותר הטבה ,כמה שיותר שכר לכם הרבה לנו מצוות כדי שנקבל שכר על כל מצווה ומצווה
על כל צעד שלנו - שמעתי את השקר הזה באתר הידברות ובאתר עולם היהדות איפה ש רבנים עולים על השאלות . 
חכמת הקבלה: 
רצה הקב"ה שנזדכך(נקבל כלים דהשפעה) אז הרבה לנו מצוות כדי שנקבל בסוף תורה היינו אור התורה. זה אמת !

2) מי שלא טרח בערב שבת לא יאכל בשבת 
יהדות:
מי שלא עשה מצוות במשך ששת אלפים שנה לא יוכל להכנס לימות המשיח לאלף השביעי שכולו אור .- שקר
חכמת הקבלה:
מי שלא עשה כלים בששת ימי מעשה (מצבים רוחניים בתוך האדם) לא יהיה לו במה לקבל את האור שהוא שבת . - אמת 

3)מיתוס יהדות אנחנו עושים מצוות על מנת לקבל יותר שכר. -שקר
חכמת הקבלה :
 אנחנו עושים מצוות על מנת להשפיע נחת רוח להבורא! - אמת
שכר מצווה הוא מצווה עצמה ,היינו בתוך המצווה יש אור ,גם כן שכר בשבילנו לעבוד את הבורא לכן שכר בשבילנו לעשות את המצווה עצמה. - אמת 

 4)דתיים אומרים תעשה מצוות עכשיו תקבל שכר בעולם הבא
מקובלים אומרים קבלה זה גילוי הבורא לנבראים בעולם הזה. 

תורת בעל- הביתים הפוכה מתורת אמת ,וכך תוכלו בעצמכם למצוא עוד המון דוגמאות כאלה