יום שבת, 14 בפברואר 2009

על הכעס

הרמבם אומר שאסור לכעוס אף פעם .ואפילו כשצריך לכעוס על אנשים למען יקיימו 
תורה ומצוות צריך להעמיד פנים שאתה כועס עליהם ,אבל בפנים להיות בשלווה
 ואפילו שמח . כך גם הקב"ה לא יכול לכעוס על בניו כנראה . 

אין תגובות: