יום שני, 2 בפברואר 2009

קשר בין עשרת הדברות - הם אחד

כש האדם  גונב ממישהו אז הוא משתמש בכח עבודה שלו ואז יוצא שהוא בעצם הורג את השני (כי משתמש בכוחו)
ואם אתה הורג מישהו אז תצטרך בסוף להוליד אותו ולהביאו לתיקון - תצטרך להיות האבא והרב שלו. 
ואם גנבת תצטרך להחזיר בדרך של להיות עבד - ועבד זה מצב שהבורא לא רוצה שתהיה בו כי מרצונו של בורא שתהיה אדם גדול 
ושמשפע שלך יספיק להרבה אנשים ,אז הבורא רוצה שתהיה אדון לעצמך קודם כל .כי מי שהוא לא דון על התאבות שלו לא יכול להיות אחראי לאנשים אחרים ,כי פעם הוא רוצה לעבוד ופעם לא - ואין לו אופי להחזיק משפחה ,חברה או אפילו עבד.
וגם הבורא בחר לאדם אשה שמתאימה לאדם ואז אדם לוקח אשה פיסית אחרת והיא לא מתאימה לו אז הוא סוטה מדרך הישר שהבורא הכין בשבילו .היינו הוא מקבל מודעות של אשה אחרת ואז סוטה מדרך שלו . 

וגם הבורא אומר אנוכי השם אלוקיך - היינו אני ההשפעה ואם אדם גונב אז הוא לוקח במקום לתת אז בעצם האדם הזה 
מחלל את שם השם . 

מזה רואים שתורת השם  -  אמת 


אין תגובות: