יום שישי, 26 בספטמבר 2008

הרהורי תשובה
בזמן אחרון אני מרגיש בי איזה רצון פנימי להתחבר אל השם ,ואני גם מרגיש שיש איזה משהו שמפריע לי 
,אני לא יודע בדיוק מה זה אולי זה המצוות שאני לא שומר על כלום ,אני לא יודע ,אבל אני יודע שצריך להוריד את כל המחיצות ביננו לבין הבורא ואז השפע יעבור בין בורא לנברא בלי בעיות ,אני מרגיש גם שיש איזה כוח פנימי המעורר את הישות שבנו להיות 
שופעת היינו מה ש נקרא סנה בוער ואיננו אוכל אבל אני מצליח לעורר את האלקים שבתוכי רק לעיתים רחוקות !

תשובה היא בעצם נקודה שבה האני של האדם עובר נקודת שבירה ,נקודת מפנה ,זהו שינוי מסויים וזה כנראה נקרא ראש השנה - ראש השינוי בתוך הרגשת הישות כאני ולא היצרים 

יש הרגשה שהבורא צריך להכריע את נקודת המפנה ל קו זכות ,היינו שהכחות בנשמה צריכים להתגבר על היצרים !
אומנם הלב שלי כבר נמצא בדרגה ש לב הבורא כמו לב שלי הם אותו דבר והעניין היחיד זה שצריך לשנות את ההרגלים הישנים.
אם תשאל אותי במה אני צריך לבקש סליחה אז זה רק בזה שהנשמה הייתה בתנאים האלה של טינופת שהחזקת אותה שם בכח 
זה הוא אנסת אישה ,היינו אנסתה את הנשמה שלך ועכשיו צריך להחזיר את בת המלך למקומה הראוי לה !

יש גם הרגשה ש היצרים זה רק לבוש וצריך להוריד אותם כמו שנחש מוריד את עורו ואז ישאר רק ישות ,וישות זה האור 
אז אין חשש ש נתלכלכנו בכלל כי הבורא יכול לעשות רק משהו שהוא מושלם ,אז אנחנו האור רק צריך להזכר בזה !

אז בהצלחה  לכולנו  
 

 

אין תגובות: