יום שישי, 26 בספטמבר 2008

דיין אמת


שמתי לב ש ההורים שלי אוהבים להסתקל בטלביזיה דיין פדרלי ,והתחלתי לחשוב מדוע זה קורה והגעתי למסקנה שהם בתת-מודע 
רוצים לברר את האמת ,כי האדם בטבעו תובע את האמת ,והאמת בהתחלה מוסתרת מאיתנו . ושמתי לב ש ברוסית מילה תובע ו מילה אמת זה מתוך אותו שורש .הבורא אומר "אהיה אשר אהיה"  במלים אחרות אני זה מה ש אני ,אין רמאות ,וכש יש דין בין צדדים רוצים ש האמת תצא לחוץ !ואיך אפשר לעשות כך שהאמת תתבהר ? בוא ניקח למשל מצוות "לא תגנב" מדוע לא טוב לגנוב 
? ואז נשאל את נקודת האמת ונראה שהאמת היא שהבורא מתייגע בבריאת העולם ואסור לגנוב ממנו בגלל שהוא מתייגע ,כך גם בין אדם לחבירו וכך גם בין אדם לעצמו שלא יעשה יותר מידי תנועה שלא יגנוב את זמן היגיעה של עצמו לשוא !כמו שכתוב אל תשחית זרע לבטלה היינו שלא תתיגע איפה שאין נתינת פירות כי היגיעה - היא הקדושה !מדוע כתוב לא תרצח ,ושוב פעם נסתקל באמת ונראה שהבורא רוצה לבנות עולם ואם אתה רוצה לרצוח זה הורס את העולם שהבורא רוצה לבנות - יש ניגוד אינטרסים !ואם לדוגמה תרצה לקנות דירה ותשלם עבורה במזומן -זו היא האמת הדירה שווה איקס כסף ,אבל אם אתה קונה עם משכנתא זה סוג של רמאות אתה קונה תענוג עכשיו ומשלם אחר-כך אז יוצא שאין לך מספיק כח כדי לכסות את הדירה !או לדוגמה אדם עובד בעבודה קשה ואין לו מספיק כח לתת כדי לעבוד ואז הוא נהיה חולה חס ושלום - זהו אין מספיק אהבה בנשמה כדי לכסות את היגיעה בעבודה .אז מובן לנו שהבורא נותן לנו רק ממה שיש לו ואם יתן ממה שאין לו אז כבר יצטרך להרוס את העולם ויכנס לחובות ,אמת זה לחיות לפי מה שיש! 

אין תגובות: