יום שישי, 26 בספטמבר 2008

משלם לשונאיו אל פניו להאבידו

דברים ז פסוקים ט,י
וידעת כי -יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר  הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצותו לאלף דור 
ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו,לא יאחר לשנאו אל-פניו ישלם - לו 

פירוש 
פה אנחנו רואים שמי שאוהב את הבורא הוא זה שימשיך לחיות - בר קיימא,והשונאים יאבדו ועוד הבורא משפיע אליהם 
שיעלם הרוע ,היינו שהאור מעלים את החושך ככה אני מבין את הפסוק הזה !שונאים של האדם אלה הם אברי הגוף של האדם 
אם לא תוכל שלושה ימים אז הגוף יתחיל לאכול את עצמו ,ואז יתגלה ה-יהוה  שבתוכך ואולי כבר כמעט ולא תצטרך אוכל 
כי האור שנברא יהיה מאכל לגוף -האור הוא - יהוה ואברי הגוף הם השונאים האוכלים את האור .להאבידו היינו את הרעב!